Hotline: 0902 548 077

Các kênh social:

logo grassroots - nền trong

Vị Trí Area Sales Manager

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mức lương: $1000 – $1500

các phúc lợi dành cho bạn

Mô tả công việc

*Vai trò trong công việc:

• Quản lý tốt hoạt động của đội ngũ đại diện kinh doanh ở khu vực TP HÀ NỘI và các tỉnh lân cận để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh do công ty đặt ra;
• Thường xuyên đánh giá tiêu chí KPI của đội ngũ đại diện kinh doanh về hiệu quả làm việc bao gồm chất lương và số lượng (doanh số, độ bao phủ khách hàng, thái độ và hành vi) bằng nghiệp vụ;
• Thường xuyên làm việc và hỗ trợ đội ngũ đại diện kinh doanh để tiếp cận thành công các khách hàng tiềm năng;
• Giám sát việc thực hiện kế hoach làm việc và báo cáo của đội ngũ đại diện kinh doanh để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế của nhân viên (nếu có);
• Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng/kỹ luật theo định kỳ (tháng/quí/năm cũng như việc phát triễn các nhân tố kế thừa cho công ty;
• Xây dựng tốt môi trường làm việc nhóm cho đội ngũ đại diện kinh doanh phù hợp với văn hóa công ty;
• Chủ động giải quyết các tình huống khó khăn, thắc mắc của khách hàng trong phạm vi trách nhiệm và kịp thời báo cáo cho cấp quản lý sau khi giải quyết để được hỗ trợ;
• Đánh giá và báo cáo định kỳ về kỹ năng sales và kiến thức sản phẩm của đội ngũ đại diện kinh doanh (tháng/quý) và đề xuất các khóa huấn luyện phù hợp nhằm hỗ trợ cho đại diện kinh doanh
• Phối hợp tốt với các Phòng Ban để xây dựng kế hoạch phát triễn MKT và kinh doanh tại địa bàn phụ trách dựa vào kế hoạch và chiến lược kinh doanh của công ty (kế hoạch tuần/tháng/quý/năm) để thực hiện tốt bao gồm huấn luyện trao tay trong và ngoài nước, workshop với các chuyên gia nước ngoài theo định kỳ, phát triễn các mạng lưới BS cộng tác viên tiêm chích cho các Thẫm mỹ viện …
• Phối hợp tốt với các cấp Quản lý và Phòng Ban liên quan để xây dựng những chính sách kinh doanh cho khách hàng và khu vực phụ trách ở từng thời điểm: quý/lục cá nguyệt)
• Tạo ảnh hưởng tốt đến các nhân viên kinh doanh về tác phong làm việc và kỹ năng lãnh đạo
• Quản lý tốt và hiệu quả ngân sách được phân công

*Nhiệm vụ cụ thể:

• Nghiên cứu và phân tích các nguồn database để phân chia địa bàn làm việc và doanh thu cho nhân viên một cách khoa học và hợp lý cũng như các kiến thức sản phẩm mang tính chuyên sâu
• Thực hiện các file/form để phục vụ cho việc quản lý có hiệu quả (báo cáo tuần/kế hoạch tuần, kế hoạch phát triễn thị trường/khách hàng theo tháng, quý, năm)
• Thường xuyên kiểm tra toàn bộ các kỹ năng sales và kiến thức sản phẩm/y khoa của nhân viên sau khóa huấn luyện để kịp thời bổ sung và hỗ trợ (định kỳ: tháng/quý) theo KPI
• Chịu trách nhiệm chính các hoạt động của nhân viên đại diện kinh doanh trên field qua báo cáo/làm việc thực tế trên field để phát hiện kịp thời những sai sót và chấn chỉnh cũng như kịp thời động viên những nhân viên ưu tú đảm bảo doanh số cùa khu vực được giao
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nhân viên đại diện kinh doanh giải quyết các thắc mắc, khó khăn của khách hàng một cách nhanh chóng trong quyền hạn• Chịu trách nhiệm huấn luyện nhân viên đại diện kinh doanh những kỹ năng sales và kiến thức sản phẩm theo từng cấp độ theo yêu cầu của Bộ phận Quản lý Sản phẩm
• Hàng tuần và hàng tháng phối với với sales admin và kế toán để thu hồi công nợ quá hạn
• Chịu trách nhiệm cùng Giám đốc Chi nhánh tổ chức các khoá huấn luyện trao tay cơ bản cho các Bác sĩ hay TMV muốn triễn khai dịch vụ tiêm chích chuyên nghiệp để hỗ trợ và phát triễn sales tại địa bàn phụ trách.

*Chế độ báo cáo:

• Lập báo cáo phân tích tình hinh hoạt động của nhóm và các báo khác,giải trình chi tiết theo định kỳ tháng, quí, năm.
• Lập báo cáo về bán hàng của từng nhân viên có đánh giá và phân tích theo định kỳ tuần/tháng/năm.
• Báo cáo số liệu theo yêu cầu của BGĐ.

Yêu cầu công việc


– Có kinh nghiệm quản lý THỰC CHIẾN mảng kinh doanh Mỹ Phẩm, Dược Mỹ Phẩm, có kinh nghiệm về ngành dược là một lợi thế.

– Tốt nghiệp Đại Học

– Leadership & Khả năng bao quát, giải quyết vấn đề.

– Nhạy về số & có khả năng phân tích đưa ra action.

– Giao tiếp tốt, hình thức khá/chuyên nghiệp.Yêu cầu công việc

THÔNG TIN CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Nền Tảng (Grassroots Aesthetic Pharma), là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực :
1/ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tiếp thị đa dạng trong lĩnh vực Y Tế, bao gồm: Activation, Merchandising, Trade Audit, Sampling, Demo, Events…
2/ Phân phối và tiếp thị các công nghệ Thẩm mỹ nội khoa bao gồm dước mỹ phẩm, thuốc và các thiết bị thẩm mỹ