Hotline: 0902 548 077

Các kênh social:

logo grassroots - nền trong

MEDICAL EDUCATION

Medical Education

(Chỉ dành cho bác sĩ)

Những con số ấn tượng mà Grassroots tự hào

20+

Hội nghị trong nước

5+

Hội nghị quốc tế

70+

Webinar

50+

Lớp huấn luyện demo

100.000+
Người tham dự các sự kiện

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO BÁC SĨ