Hotline: 0902 548 077

Các kênh social:

logo grassroots - nền trong

TUYỂN DỤNG

Các Vị Trí Grassroots Đang Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Vị trí Product Manager (Aesthetic Products)

Thu nhập: $1000 – $1700
Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Vị Trí Medical Representative

Thu nhập: $600 – $700
Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh | Hà Nội

Tuyển Dụng Vị Trí Area Sales Manager

Thu nhập: $1000 – $1500
Địa điểm làm việc: Hà Nội