Hotline: 028.3838.6706 

Email:info@grassroots.com.vn 

Các kênh social:

ĐÀO TẠO BÁC SĨ

Medical Education

(Chỉ dành cho bác sĩ)

Những con số ấn tượng mà Grassroots tự hào

20+

Hội nghị trong nước

5+

Hội nghị quốc tế

70+

Webinar

50+

Lớp huấn luyện demo

100.000+ Người tham dự các sự kiện

ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO DÀNH CHO BÁC SĨ