Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

 1. Đối với thông tin cung cấp khi cần tư vấn tại trang chủ Grassroots:

Thu thập thông tin cá nhân

 • Grassroots không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
 • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty Grassroots cho việc phục vụ khách hàng.
 • Khi quý khách đăng ký tài khoản Grassroots, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:
 • Tên
 • Địa chỉ Email
 • Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích cung cấp thông tin liên quan đến thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Bảo mật thông tin cá nhân

 • Grassroots đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:
 • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân.
 • Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin cá nhân

 • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Grassroots.
 • Trong một vài trường hợp đặc biệt, Grassroots có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Grassroots cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Thay đổi của Chính sách Bảo mật

 • Grassroots có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

 1. Đối với  thông tin Chính sách bảo mật thanh toán mua hàng trên website Lazada:
 •  Hệ thống thanh toán thẻ trên Lazada được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Lazada đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cộng thanh toán.
 •  Khách hàng có thể tham khảo chi tiết về Chính sách bảo mật này trong mục Chính sách bảo mật tại website Lazada

Khi cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Email: info@grassroots.com.vn

Điện thoại: 028.3838.6706